Baseny zewnętrzne Pływalni Rawszczyzna

Baseny zewnętrzne na „Rawszczyznie” czynne w sezonie letnim.
Do dyspozycji gości "Rawki" są trzy baseny - głębszy basen, brodzik, sztuczna rzeka i strefa z łóżkami wodnymi oraz dwoma zjeżdżalniami - płaską i rurową. Woda w brodziku i głównym basenie jest podgrzewana do 24 stopni. Zaplecze socjalne - boks o powierzchni 652 metrów kwadratowych, podzielony na cztery strefy. Są w nim toalety z prysznicami, oddzielnie dla kobiet, mężczyzn i rodzin z małymi dziećmi oraz przebieralnie, wyposażone w szafki na rzeczy osobiste, zamykane na klucz.
Do dyspozycji najmłodszych jest również plac zabaw.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA LEŻAKÓW
NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH
PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA” w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

§1
Właścicielem wypożyczonego sprzętu, jak również zarządcą wypożyczalni jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11.

§2
1. Poprzez wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne jego wykorzystanie. Umowa kończy się wraz z przyjęciem sprzętu z powrotem do wypożyczalni.
2. Każdy wypożyczający poprzez wypożyczenie sprzętu wyraża zgodę na warunki niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§3
1. Sprzęt rekreacyjny jest dostępny przy budynku kasy w dniach i godzinach funkcjonowania basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna.
2. Osoba chcąca wypożyczyć sprzęt płaci z góry w kasie obiektu kwotę zgodną z cennikiem w za wypożyczenie 1 szt. leżaka.
3. Dowodem zapłaty za wypożyczony sprzęt jest potwierdzenie zapłaty w kasie.
4. Wypożyczający zgłasza się do pracownika ochrony z dowodem zapłaty celem odbioru wypożyczonego leżaka.
5. Uznaje się, że wypożyczony sprzęt został wydany sprawny i bez uszkodzeń, jeżeli osoba wypożyczająca w momencie jego odbioru nie wniesie zastrzeżeń co do jego stanu.
6. W przypadku wniesienia zastrzeżeń pracownik wydający sprzęt winien jest wydać inny egzemplarz lub w przypadku braku takiej możliwości odnotować zastrzeżenie na „dowodzie wypożyczenia”. Notatka ta powinna być czytelnie podpisana.

§4
1. Wypożyczony sprzęt powinien zostać zwrócony do wypożyczalni do godziny 1900.
2. Zwrot sprzętu następuje w miejscu, w którym został odebrany.
3. Wypożyczający oddaje sprzęt pracownikowi ochrony odpowiedzialnemu za wydanie i odbiór sprzętu.
4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika uszkodzenia zwracanego sprzętu, wypożyczający ponosi koszt leżaka.

§5
1. Za wypożyczony sprzęt odpowiada materialnie Wypożyczający.
2. Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt nie może być większa niż wartość odtworzeniowa całkowicie uszkodzonego bądź zagubionego sprzętu.
3. Wartość odtworzeniowa leżaka jest ujęta w cenniku.

REGULAMIN
ZJEŻDŻALNI RUROWEJ (ŻÓŁTEJ) NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zjeżdżalnia rurowa (żółta) to atrakcja wodna, znajdująca się na terenie basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna” w obrębie basenu rekreacji.
2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich Użytkowników basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna” umiejących pływać z wyjątkiem:
1) osób cierpiących na lęk wysokości, osób niepełnosprawnych jak również kobiet w ciąży,
2) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
3) uczestników grup zorganizowanych bez obecności Opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
10. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
1) kolor zielony (zielona strzałka) - zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej,
2) kolor czerwony (czerwony krzyżyk) - zjazd zabroniony, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej.
11. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
12. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i basenów zewnętrznych lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym lub po zakazie ratownika,
3) wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
4) wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu,
5) wnoszenia do rury jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
8) wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
13. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach, z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy z rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tę należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
14. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
15. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi lub pracownikowi obsługi.
16. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
17. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
18. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
19. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”.

REGULAMIN
ZJEŻDŻALNI PŁASKIEJ (CZERWONEJ) NA TERENIE BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA”
w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

1. Zjeżdżalnia płaska (czerwona) to atrakcja wodna, znajdująca się na terenie basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna” w obrębie basenu rekreacji.
2. Użytkowników zjeżdżalni obowiązują zasady wynikające z Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
3. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej Regulaminem.
4. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
5. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich Użytkowników Pływalni „Rawszczyzna” umiejących pływać z wyjątkiem:
1) osób cierpiących na lęk wysokości, niepełnosprawnych jak również kobiet w ciąży,
2) osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznego i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
3) uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
6. Dzieci do lat 10 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
8. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
9. Na podeście startowym może przebywać maksymalnie pięć osób.
10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy na zjeżdżalni płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.
11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu oraz innych osób korzystających ze zjeżdżalni i basenów zewnętrznych lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
1) użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
2) rozpoczynania ślizgu po zakazie ratownika,
3) wpychania osób na zjeżdżalnię,
4) wykonywania ślizgu w grupie,
5) wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularami pływackimi, itp.),
6) wskakiwania na zjeżdżalnię z rozbiegu,
7) zatrzymywania się i stawania na powierzchni zjazdowej,
8) wchodzenia na powierzchnię zjazdową od strony elementu końcowego oraz wspinania się po powierzchni zjazdowej w kierunku punktu startu.
12. Dozwolone pozycje ześlizgu, określone są na odrębnej planszy piktogramowej, zamieszczonej w okolicy miejsca startowego. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
13. Osoba kończąca ześlizg po wylądowaniu w basenie, powinna niezwłocznie opuścić to miejsce, aby umożliwić lądowanie następnej osobie.
14. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzenia należy zgłosić niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
17. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
18. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu basenów zewnętrznych Pływalni „Rawszczyzna”.

REGULAMIN BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH
PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA” w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

§1
CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Zarządcą basenów zewnętrznych (basen rekreacyjny z częścią do pływania oraz brodzik dla dzieci), zwanych dalej basenami zewnętrznymi lub obiektem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 11, zwany dalej MOSiR.
2. Baseny zewnętrzne są czynne w sezonie letnim: czerwiec – sierpień w godzinach 1000-1900.
3. Z basenów zewnętrznych mogą korzystać: osoby indywidualne, dzieci, młodzież, dorośli oraz grupy zorganizowane.
4. Grupa zorganizowana korzystająca z basenów zewnętrznych może liczyć do 15 uczestników na jednego opiekuna.
5. Dzieci do 10 lat mogą przebywać na terenie basenów zewnętrznych oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
6. W przypadku pobytu na terenie basenów zewnętrznych kompletu osób, MOSiR mając na uwadze bezpieczeństwo kąpiących się, zastrzega sobie prawo ograniczenia wstępu klientów na teren basenów.
7. Obiekt jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.
8. Ratownikami są osoby noszące koszulki koloru czerwonego z napisem „Ratownik” lub „Ratownik WOPR”.
9. Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrekcję MOSiR przy ul. Świętokrzyskiej 11 w każdą środę w godzinach: 1200-1500.

§2
ODPŁATNOŚĆ

1. Do korzystania z basenów zewnętrznych uprawnione są osoby posiadające wydruk z kasy fiskalnej. Bilet w formie wydruku z kasy fiskalnej należy zachować do ewentualnej kontroli, podczas pobytu na basenach. Każda osoba wchodząca na teren basenów zewnętrznych otrzyma jednorazowy pasek z kodem kreskowym w odpowiednim kolorze do kontroli wejścia (aktywny tylko w danym dniu).
2. Klient basenów zewnętrznych będzie miał możliwość do korzystania z basenu krytego –„Pływalni Rawszczyzna” po zakupie biletu systemowego.
3. Wszelkie opłaty: za wstęp, wypożyczenie sprzętu, itp. pobierane są z góry, zgodnie z cennikiem.
4. Zakup biletu upoważnia do jednorazowego wejścia na teren basenów. Ponowne wejście na baseny wymaga wniesienia stosownej opłaty.
5. Ceny biletów i usług (normalne, ulgowe) reguluje cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Cennik dostępny jest na stronie internetowej MOSiR, a w wersji skróconej na portalu kasowym.
6. Zakup biletu wstępu na teren basenów zewnętrznych traktowany jest jako zapoznanie się z regulaminami i ich zaakceptowanie.

§3
ZASADY KORZYSTANIA Z BASENÓW ZEWNETRZNYCH

1. Przed wejściem na teren basenów zewnętrznych należy zapoznać się z regulaminem basenów zewnętrznych oraz pozostałymi regulaminami i bezwzględnie stosować się do ich zasad.
Na terenie basenów zewnętrznych obowiązują osobne regulaminy do korzystania z innych pozostałych urządzeń takich jak np. place zabaw dla dzieci. Przed korzystaniem z tych urządzeń należy zapoznać się z ich regulaminem.
2. Warunki obowiązujące użytkowników:
1) korzystanie z WC przed wejściem do basenów;
2) mycie się mydłem pod natryskami przed wejściem do basenów;
3) utrzymywanie kostiumów kąpielowych w należytej czystości;
4) dezynfekowanie nóg przed wejściem na baseny (w nogomyjkach);
5) utrzymywanie czystości w otoczeniu niecek basenowych;
6) podporzadkowanie się poleceniom ratowników lub innych uprawnionych osób;
7) korzystanie ze stroju kąpielowego przeznaczonego do pływania.
4. Osobom przebywającym na terenie basenów zewnętrznych zabrania się:
1) powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób;
2) biegania po terenie obiektu;
3) hałasowania;
4) palenia tytoniu poza miejscami wydzielonymi;
5) wnoszenia i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
6) wnoszenia na teren obiektu przedmiotów, które mogłyby wyrządzić szkodę innym osobom oraz innych niż osobistego użytku i służących do pływania;
7) wprowadzania lub wnoszenia zwierząt;
8) wszczynania fałszywych alarmów;
9) żucia gumy;
10) wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego dostępu.
5. Dzieci noszące pieluchy muszą mieć założone jednorazowe pielucho-majtki przeznaczone do kąpieli.
6. Wszelkie skaleczenia czy urazy, osoba poszkodowana ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do ratownika, który udzieli pierwszej pomocy i sporządzi odpowiednią notatkę służbową lub protokół powypadkowy.
7. W przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych lub złej pogody (silny wiatr, ulewny deszcz) osoby przebywające na terenie basenów na wezwanie ratownika mają obowiązek opuścić teren basenów, bez prawa zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.
8. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających oraz z zewnętrznie widocznymi schorzeniami dermatologicznymi.
9. Osoby przebywające na terenie basenów zewnętrznych i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów, a także osoby niestosujące się do regulaminu lub poleceń ratowników, obsługi czy ochrony mogą zostać usunięte z obiektu bez prawa zwrotu pieniędzy.
10. Na terenie basenów zewnętrznych zabrania się prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody Dyrektora MOSiR.

11. Osobom przebywającym na terenie basenów zewnętrznych nie wolno:
-wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika;
-niszczyć urządzeń i sprzętu;
-zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności głośno słuchać muzyki;
-popychać, wrzucać inne osoby do wody, przebywać na stanowiskach ratowniczych;
-zanieczyszczać teren basenów, grilować, wprowadzać rowery, motorowery, motocykle.

§4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za zniszczenie sprzętu lub zagubienie przedmiotów przekazanych osobom przebywającym na basenach zewnętrznych w użytkowanie obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości.
2. MOSiR w Ostrowcu Św. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione przedmioty w tym rzeczy wartościowe.
3. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie basenów zewnętrznych.
4. MOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów obowiązujących na terenie basenów zewnętrznych oraz instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i innych urządzeń.
5. MOSiR w Ostrowcu Św. nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem (w tym regulaminem placu zabaw).