1. MOSiR prowadzi działalność na podstawie rocznego budżetu miasta uchwalonego przez Radę Miasta.
2. MOSiR prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości w zakresie dotyczącym jednostek budżetowych.
3. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Ostrowiec Św., a pozyskane dochody odprowadza na rachunek tego budżetu.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.