Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miast Północy. Informacje uzyskane w ww. badaniu zostaną wykorzystane przy opracowaniu dokumentu pt. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.

Przejdź do ankiety

znaki strona www

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Remont krytej pływalni o wymiarach 51,28 x 25,00 m Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim”, dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa - Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.