Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

W tym dziale publikowane są roczne oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych.

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2020 rok

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2019 rok

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2018 rok

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2017 rok

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2016 rok

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2015 rok

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej kierownika jednostki sektora finansów publicznych za 2014 rok