Zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł

Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i instalacyjnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na:

Ochronę obiektów MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 roku

Zakup paliwa do samochodów i sprzętu eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na:

Dowóz uczniów na pływalnie Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Badanie wody basenowej oraz wody pod prysznicami na pływalni Rawszczyzna i basenach zewnętrznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej Hali Sportowo-Widowiskowej i Miejskiego Stadionu Sportowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Konserwacja i pomiary instalacji i urządzeń niskoprądowych na Pływalni Rawszczyzna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej budynku szatniowego „pod trybuną”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wdrożenie Projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas przeprowadzenia Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2021.

Podkategorie