Zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł

Wynajem pomieszczenia z zapleczem sanitarno - magazynowym usytuowanego na terenie basenów zewnętrznych Pływalni Rawszczyzna

DOSTAWA I WYMIANA DRZWI W SZATNIACH I ŁAZIENKACH NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA

DOSTAWA I WYMIANA ARMATURY SANITARNEJ W ŁAZIENKACH I WC NA PŁYWALNI RAWSZCZYZNA

Wynajem i zagospodarowanie gruntu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” przy ulicy Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną.

DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ DLA POTRZEB PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM W 2022 ROKU.

Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i instalacyjnych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na:

Ochronę obiektów MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2022 roku

Zakup paliwa do samochodów i sprzętu eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert na:

Dowóz uczniów na pływalnie Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Podkategorie