Zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł

Dostawa środków chemicznych PolaOxyd i PolaClear na baseny zewnętrzne Pływalni Rawszczyzna.

Wynajem i zagospodarowanie gruntu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” przy ulicy Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną.

Wynajem pomieszczenia na terenie Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Wynajem pomieszczenia na terenie Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Monitoring pożarowy z retransmisją alarmu do PSP dla Pływalni Rawszczyzna i hali Sportowo-Widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ DLA POTRZEB PŁYWALNI RAWSZCZYZNA I BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM W 2023 ROKU.

Wynajem pomieszczenia na terenie Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Zakup i dostawa pompy obiegowej dla potrzeb Pływalni Rawszczyzna.

Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji, dezynfekcji i serwisu central wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów wyciągowych, kurtyn powietrznych i innych urządzeń wentylacyjno-chłodniczych.

Obsługa medyczna imprez sportowych i rekreacyjno-sportowych w 2023 roku.

Podkategorie