Zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Badanie wody basenowej oraz wody pod prysznicami na pływalni Rawszczyzna i basenach zewnętrznych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej Hali Sportowo-Widowiskowej i Miejskiego Stadionu Sportowego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Konserwacja i pomiary instalacji i urządzeń niskoprądowych na Pływalni Rawszczyzna

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej budynku szatniowego „pod trybuną”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wdrożenie Projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas przeprowadzenia Ostrowieckich Biegów Niepodległości 2021.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej budynku szatniowego „pod trybuną”.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji, dezynfekcji i serwisu central wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów wyciągowych, kurtyn powietrznych i innych urządzeń wentylacyjno-chłodniczych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

DOWÓZ UCZNIÓW NA PŁYWALNIĘ RAWSZCZYZNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OD CZERWCA DO GDUDNIA 2021R.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szlabanu automatycznie podnoszonego - zestaw do 7 metrów, przy bramie wjazdowej na halę sportowo-widowiskową w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11, wraz z zestawem wideodomofonowym połączonym z portiernią oraz zestawem minimum 25 pilotów.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia: 24.08.2021 r. godz. 10:00, na dzień: 25.08.2021 r. godz. 10:00.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

ZAGOSPODAROWANIE I WYNAJĘCIE GRUNTU NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO GUTWIN PRZY UL. GOŚCINIEC Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - USŁUGOWO - GASTRONOMICZNĄ.

Podkategorie