Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2022 ROKU

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00318971/01 z dnia 2021-12-16.

Termin składania ofert: 24 grudnia 2021r. godz.1000

Termin otwarcia ofert: 24 grudnia 2021 r. godz. 1100

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132.35 KB JS
Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf 439.77 KB JS
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia pdf 315.10 KB JS
Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy pdf 168.74 KB JS
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pdf 165.08 KB JS
Załącznik nr 4a do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pdf 175.99 KB JS
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 pdf 155.41 KB JS
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług pdf 141.00 KB JS
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej pdf 131.88 KB JS
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności złożonych oświadczeń pdf 181.37 KB JS
Załącznik nr 9 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 156.91 KB JS
Załącznik nr 10 do SWZ - Identyfikator postępowania w systemie miniPortal pdf 87.17 KB JS
Załącznik nr 4b do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pdf 145.46 KB JS
Załącznik nr 4c do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania pdf 162.61 KB JS
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy pdf 247.19 KB JS
Pytania - Impel pdf 208.34 KB JS
Odpowiedzi na pytania pdf 145.65 KB JS
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 818.24 KB JS
Unieważnienie postępowania pdf 120.36 KB JS
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 13:18 JS
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 13:21 JS
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 16 grudzień 2021 13:24 JS
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 grudzień 2021 13:28 JS
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 grudzień 2021 10:20 JS
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28 grudzień 2021 06:17 JS