Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00124136/01

Termin składania ofert:  25 kwietnia 2022 r. godz.900

Termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2022 r. godz.1000

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 125.93 KB Jarosław Słodkiewicz
Specyfikacji Warunków Zamówienia pdf 435.96 KB Jarosław Słodkiewicz
Formularz oferty - załącznik nr 1 do SWZ pdf 175.59 KB Jarosław Słodkiewicz
Wzór umowy - załącznik nr 2 do SWZ pdf 125.98 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SWZ pdf 167.65 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ pdf 130.14 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie wykonawców o podziale obowiązków z art. 117 - załącznik nr 5 do SWZ pdf 148.29 KB Jarosław Słodkiewicz
Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ pdf 132.10 KB Jarosław Słodkiewicz
Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SWZ pdf 125.85 KB Jarosław Słodkiewicz
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 8 do SWZ pdf 125.17 KB Jarosław Słodkiewicz
Identyfikator postępowania w systemie miniPortal - załącznik nr 9 do SWZ pdf 85.78 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 116.68 KB Jarosław Słodkiewicz
Odpowiedzi na zapytania pdf 121.95 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o zmianie treści SWZ pdf 164.25 KB Jarosław Słodkiewicz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 45.95 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja z otwarcia ofert pdf 122.25 KB Jarosław Słodkiewicz
Informacja o unieważnieniu postępowania pdf 250.84 KB Jarosław Słodkiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 15 kwiecień 2022 08:58 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 kwiecień 2022 09:00 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 08:12 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 11:01 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 11:50 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 22 kwiecień 2022 12:00 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 kwiecień 2022 05:13 Jarosław Słodkiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 05:17 Jarosław Słodkiewicz