Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wymiana wanny whirpool na pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00188717/01

Termin składania ofert:  9 czerwca 2022 r. godz.1100

Termin otwarcia ofert: 9 czerwca 2022 r. godz.1200