» Strona główna biuletynu « | » Strona MOSiR Ostrowiec Św. «
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11.
NIP - 661-20-22-680.
Regon - 000331228.
Telefony:
Zespół Obiektów Sportowych "KSZO" - (41) 247 55 00, fax. (41) 247 55 01.
Pływalnia Rawszczyzna - (41) 267 41 01, 265 00 00,
fax (041) 267 41 03.
Piłkarski Ośrodek Treningowy – 601-696-992 lub 693-696-931
Ośrodek Rekreacyjny „Gutwin” – 785-488-946
Adres internetowy www.mosir.ostrowiec.pl
Adres e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl, basen@mosir.ostrowiec.pl.
Godziny pracy biura basenu - 6.00 - 15.00.
Godziny pracy basenu - 6.00 - 22.00 przez cały tydzień.
Godziny pracy hali - 6.00 - 22.00ID NEWS: 308
«« OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

SPRZĄTANIE OBIEKTU PŁYWALNI RAWSZCZYZNA ORAZ PRZYLEGŁYCH BASENÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2019R DO 31 GRUDNIA 2020 R


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ (wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi)

Załącznik Nr 1A do SIWZ (wyszczególnienie i częstotliwość wykonywania kompleksowej obsługi)

Załącznik Nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy)

Załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenie o spełnianiu warunków)

Załącznik Nr 4 do SIWZ (oświadczenie wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ (oświadczenie przynależności do grupy kapitałowej)

Załącznik Nr 6 do SIWZ (wykaz wykonanych lub wykonywanych usług sprzątania)

Załącznik Nr 7 do SIWZ (wzór umowy)


Pytanie dotyczące przetargu

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrektor MOSiR

Udostępniający: Jarosław Słodkiewicz
Czas udostępnienia: 2019-04-10, 08:09:51
Czas ostatniej aktualizacji: 2019-04-24, 07:23:58
Wytwarzający/Odpowiadający: Marek Słowik
Czas wytworzenia: 2019-04-10
Liczba wyświetleń: 38


 

Osoba odpowiedzialna za redakcję: Piotr Węglewicz
Administracja biuletynu: MOSiR Ostrowiec Świętokrzyski
Administracja serwera: NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.