Przedmiotem działalności MOSiR jest:
1) zarządzanie terenami, obiektami i urządzeniami oddanymi w odpowiedniej formie prawnej przez Prezydenta Miasta Ostrowca Św.,
2) upowszechnianie kultury, w tym głównie kultury fizycznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
3) współpraca z innymi organizacjami i podmiotami w zakresie zadań statutowych:
a) udostępnianie obiektów sportowych pod nazwą "KSZO" klubom sportowym działającym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
b) udostępnianie basenu "Rawszczyzna" uczniom ostrowieckich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
c) organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na obiektach sportowych pod nazwą "KSZO" i "Rawszczyzna".
d) udostępnianie basenu do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami postawy i schorzeniami kręgosłupa.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.