Pomoc BIP

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mogą kontaktować się z Miejski Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji lub z pomocą osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniających, jak korzystać z naszego Biuletyny Informacji Publicznej.