2024

Wynajem pomieszczenia na terenie Pływalni „Rawszczyzna” przy ulicy Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Wynajem i zagospodarowanie gruntu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” przy ulicy Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na działalność handlowo - usługowo - gastronomiczną.

Wynajem i zagospodarowanie gruntu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” przy ulicy Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługowo-gastronomiczną.

Wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji, dezynfekcji i serwisu central wentylacyjnych VTS oraz Dantherm, klimatyzatorów, wentylatorów wyciągowych, kurtyn powietrznych Defender i innych urządzeń wentylacyjno-chłodniczych w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 oraz na Pływalni Rawszczyzna przy ulicy Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dostawa chemii basenowej dla potrzeb Pływalni Rawszczyzna i basenów zewnętrznych przy ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakup i dostawa artykułów elektrycznych i instalacyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Świadczenie badań profilaktycznych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.