Zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

DOWÓZ UCZNIÓW NA PŁYWALNIĘ RAWSZCZYZNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OD CZERWCA DO GDUDNIA 2021R.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż szlabanu automatycznie podnoszonego - zestaw do 7 metrów, przy bramie wjazdowej na halę sportowo-widowiskową w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11, wraz z zestawem wideodomofonowym połączonym z portiernią oraz zestawem minimum 25 pilotów.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia: 24.08.2021 r. godz. 10:00, na dzień: 25.08.2021 r. godz. 10:00.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:

ZAGOSPODAROWANIE I WYNAJĘCIE GRUNTU NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO GUTWIN PRZY UL. GOŚCINIEC Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO - USŁUGOWO - GASTRONOMICZNĄ.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza na składanie ofert na

WYNAJĘCIE POMIESZCZENIA NA TERENIE PŁYWALNI „RAWSZCZYZNA” PRZY UL.MICKIEWICZA 32 W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE LOKALU GASTRONOMICZNEGO

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej kwoty 130.000 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Świętokrzyska 11 zaprasza do składania ofert na:
Dostawa środków chemicznych na baseny zewnętrzne przy Pływalni Rawszczyzna: PolaOxyd i PolaClear.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) wobec osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Podkategorie